Stomatologia Stomatologia Stomatologia Stomatologia

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmiechają się oczy.

Jan Twardowski

U Nas zobaczysz stan swojego uzębienia. Tą możliwość daje KAMERA WEWNĄTRZUSTNA. Dzięki niej uświadomisz sobie potrzebę leczenia oraz zobaczysz efekt leczenia za pomocą zdjęcia przed i po.

UWAGA!
Nowe godziny przyjęć. Podane poniżej w informacjach.

2