Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmiechają się oczy.

Jan Twardowski

share

Comments are closed.