Metamorfozy

W tym miejscu prezentujemy metamorfozy Naszych pacjentów.

metamorfozy    metamorfozy

metamorfozy   metamorfozy

metamorfozy   metamorfozy - zębów

zęby  zęby

2014

Przed                                                                     Po

zęby  zęby

Przed                                                                       Po

zęby zęby

Efekt końcowy

zęby

2015

Przed                                                                               Po

przed  po

Efekt końcowy

efekt_koncowy

Przed                                                                          Po

IMG_3611 IMG_4721

stan przed stan po

Przed                                                                       Po

przed_metamorfoza po_metamorfozie

Efekt końcowy

efekt_koncowy

2016

Przed                                                                             Po

IMG_5271 IMG_5383

Efekt końcowy

IMG_5366